C. Sancho: La pedra seca

La pedra seca

Del 15 al 17 de maig va celebrar-se a Calaceit la VIII Trobada d’Estudi per la Preservació de la Pedra Seca per tal de posar en valor esta part del patrimoni arquitectònic eminentment rural.

Les jornades van convocar a una cinquantena d’especialistes i van servir per a veure alguns del molts exemples de la pedra seca en la nostra comarca i com en d’altres territoris des de fa temps, les diferents administracions, s’han mostrat de manera creixent a favor de la seua recuperació, preservació i promoció.
A la trobada hi va participar la professora Paloma Ibarra directora de la Càtedra Comarca del Matarranya i membre del Departament de Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat de Saragossa que va dissertar sobre ‘La pedra seca en els paisatges del Matarranya’.
La nostra comarca està ben posicionada en quan a la restauració i protecció al patrimoni de la pedra seca perquè compta amb la Carta del Paisatge, la primera en el territori aragonès, que ‘vol ser un instrument per a protegir, gestionar i ordenar el paisatge, concebut principalment com a instrument de recolzament de la planificació territorial’. En un dels objectius parla, sense anomenar la pedra seca, d’este important patrimoni. Afirma que el paisatge rural no ha de perdre els seus elements característics: màrgens, murs, estructures constructives de caràcter rural i altres tipologies constructives. I concretem: masos, casetes, corrals, basses, nòries, canyos, pous, fonts, escales, tancats, obellons, camins empedrats…
Programes innovadors com els que ha marcat la comarca del Matarranya poden servir per posar en valor i donar a conèixer al visitant i, als propis habitants del territori, este interessant patrimoni d’arquitectura rural de la pedra seca: Banc de Terres, camins rurals, rutes eqüestres, camí natural del Matarranya-Algars, Via Verda de la Val de Zafán a Tortosa, ruta dels primers pobladors…
Cal potencialitzar i promocionar tots els elements del patrimoni arquitectònic rural de la pedra per integrar-los de manera adequada al paisatge matarranyenc.