Traducció de la recomanació del Consell d’Europa sobre la Carta Europea de les Llengües (IEBC)

Origen: Institut d’Estudis del Baix Cinca

Us adjuntem una traducció de la recomanació del Consell d’Europa sobre l’aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, aprovada pel Comitè de Ministres el 20 gener de 2016 en la reunió 1245 de Delegats dels Ministres.

foto de Institut d'Estudis del Baix Cinca.foto de Institut d'Estudis del Baix Cinca.