Origen: Dues llengües han traspassat | Lo Finestró

RIP

LAPAPYP adéu
adéu LAPAO,
descanseu en pau
malgrat la FACAO.

Recordo quan
rèiem tant
del PP-PAR ,
dels disbarats.

Encara manca la llei,
compte govern actual!
Català i aragonès
tots dos han d’esser oficials.

Ho diu el Consell d’Europa,
escriptors, professionals,
ho diu el sentit comú:
la plena normalitat.