VII Trobada d’estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura.

Origen: LIGALLO DE FABLANS DE ZARAGOZA: VII Trobada d’estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura.