Ixen a informació pública els currículums de català i aragonès a ESO i Batxillerat

Información pública currículos ESO y Bachillerato

Anexo II. Currículo de las materias de ESO.

– Lenguas Propias de Aragón. Lengua Aragonesa.

– Lenguas Propias de Aragón. Lengua Catalana y Literatura.

 

Anexo II. Currículo de las materias de Bachillerato.

– Lenguas Propias de Aragón. Lengua Catalana y Literatura.

 

Font: Educaragón