Xiprers de l’entrada al cel | Contalles de Fórnols

4 R

Processó del 4 de maig de 1916

Un document editat a Saragossa l’any 1612 diu: Que, de 60 años y más, el dia de Santa Cruz de Mayo, se acostumbra hazer fiesta en Fórnoles, y el dia siguiente se haze una procesión a la hermita de Nuestra Señora de Montserrate, a la qual concurren muchas personas de los pueblos circunvezinos.

Tres cents coranta anys més tard, l’any 1953, quan jo ne tenia vuit, lo dia quatre de maig, com cada any, va eixir de la iglésia de Fórnols la processó del dia de Santa Mònica. Jo era escolà i vaig quedar encarregat de tocar la campana de la torre mentres la processó eixie. Un altre escolà portave la creu. La gent de la vila formave dos fileres, davant anaven los hòmens, detràs les dones i al mig lo sinyor rector, vestit de capa pluvial i una colla de escolans en sotanetes roges i roquets blancs. Ere dia de festa gran i lo meu toc de campana afegirie solemnidat sonora a la bellesa cromàtica de la processó en aquell dia radiant del mes de maig. Continuar llegint… Xiprers de l’entrada al cel | Contalles de Fórnols