PRESENTACIÓ ESTUDI TICs AL TERRITORI DE LA TAULA DEL SÉNIA

» Es demana vore per TDT: TV3, C9 i la d’Aragó a tots els pobles

L’empresa LOOGICWEB ha realitzat l’Estudi Diagnòsi de les infrastructures i serveis TIC al territori de la Taula del Sénia, finançat al 70% pel SOC (Generalitat de Catalunya). A més d’una part sols de dades dels ajuntaments, s’ha buscat la situació real del que interessa més a la gent: BANDA AMPLA, TELEFONIA MÒBIL i TDT per participació popular (Facebook, e-mail, webs i telèfon). Els resultats estan aquí, com es va anunciar


Conclusions Estudi

mitjançantMancomunitat.