Propostes educatives i culturals al Programa “Jesús Montcada”

S’ha publicat a la pàgina de “educaragon” el següent document: “Recepció  de sol·licituds d’alta o baixa de propostes educatives i culturals al Programa “Jesús Montcada”.

Aclariments:
– Aquest document va dirigit als grups artístics, ponents, escriptors, etc… de l’àmbit de llengua catalana que vulguin comunicar:
* La seva baixa de participació en el programa per al curs 2017-18 (en el cas que estiguessin inscrits en el present curs escolar).
* La seua alta de participació en el programa per al curs 2017-18.

El termini per a la comunicació de baixa o alta és del 15 de març al 7 d’abril.
– Si una persona o grup artístic que ha participat en el programa enguany vol seguir fent-ho l’any següent es prorroga automàticament la seva participació.
Aquest procés no té res a veure amb l’elecció d’activitats del programa per part dels centres educatius adscrits al programa.

– Si coneixeu alguna persona o empresa interessada a participar al programa us agrairíem la difusió.