1 hora extra-escolar no és prou per a la supervivència de l’aragonès

Les últimes notícies i informes del curs 2016 -17 recalquen que a Aragó enguany es van a impartir classes en un alt nombre de llocs, amb aprox. 27 pobles de l’Alt Aragó. La novetat prové que fins i tot en tres pobles Pandicosa, Benás i BaixaRibagorça s’inicia un projecte nou amb immersió, encara que amb només al voltant de 12-13 hores, en aragonès en una altra assignatura.

El mateix camí ja va ser començat fa més de 30 anys pel català a Aragó, integrat en el currículum educatiu (20-30%) d’alguns centres, en immersió, en la majoria com a assignatura i que aquest curs comptarà amb 4.471 alumnes. Així i tot, una completa oferta d’immersió és reclamada per experts com a única manera de supervivència.

Tot i això, “Esfendemos as lenguas” ve a denunciar el que des de molts sectors s’ha vingut a anomenar com un èxit del moviment per defensa de l’aragonès i de la nova DGPL d’Aragó. La impartició d’aquestes classes no deixa de ser les restes d’un ensenyament que no incidirà res a la capacitació dels nens com a parlants d’aragonès.

El nombre d’alumnes / les oscil·la entre 625-808 segons les fonts, la gran majoria a Primària, encara que també en Infantil i 10 a Secundària. La realitat és que gran part d’aquestes classes són impartides en horari extraescolar, 1 hora setmanal, i en el millor dels casos com a optativa.

13 mestres són els encarregats d’impartir les classes d’aragonès, amb un gran treball que no pot tenir les conseqüències esperades; horaris desafortunats, oposició d’altres mestresdels mateixos centres, durada limitada de les classes…

Al desembre de 2016 es presentava a Sant Sebastià el Protocol per a la Garantia de les llengües minoritàries a Europa. En aquest Protocol apareix com un dels punts fonamentals l’oferta de classes en model d’immersió total, amb horari complet escolar i amb plena ajuda de materials per a això. Des de la perspectiva dels recursos humans, aquest ensenyament hauria de comptar amb places i formació de mestres suficient com per cobrir aquesta demanda.

Us deixem una petita mostra de la realitat dels nens / es que reben classes d’aragonès, malgrat l’esforç de mestres / es.

Esfendemos as Luengas