Origen: Nota de Temps de Franja | Lo Finestró

El Consell de Redacció de Temps de Franja ha emès la següent nota: