One thought on “Méndez De Vigo aprofita el 155 i ordena el trasllat dels béns de Sixena a l’Aragó

  1. A Sixena es parlava català, tal com es dedueix del següent paràgraf, extret de l’ article “Llengua llemosina”, publicat per l’amic Josep Miquel Gràcia al seu blog “Lo Finestró”:

    “” Quan Mariano de Pano (1883) parla dels fets miraculosos de la fundació de Sixena a un illot enmig del pantà, format pel riu Alcanadre i del conveni entre les viles de Sena, Urgellet i Sixena per construir una capella, diu que l’esmentat conveni de 1183 està escrit en “limusin”, tal com es recull en la transcripció del Prior Moreno (Segle XVII), “Remembrança de la convinença entre los omes de Xixena, sena y urgellet sobre la image de la verge santa maria madona nostra que puis no vol estar en la sglesia de Xixena”[…]poseula e monteu en la capella de madona santa maria, per ço veygue de lluny e se pusgue fer pregaries; pero be crehem ques miracle que vol star en Xixena en lo pantano, puis ally es posada.” Prova fefaent que al segle XII es parlava català en aquelles viles. “”

Comments are closed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja