Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans davant la retirada per part del Govern d’Aragó d’alguns llibres de text que empren el terme Corona catalanoaragonesa

Source: Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans davant la retirada per part del Govern d’Aragó d’alguns llibres de text que empren el terme Corona catalanoaragonesa