1 Comment

  1. J. Torrent

    En algun lloc he deixat dit : “”no podem oblidar tampoc el gran potencial que representen per a la Franja els descendents d’antics emigrants -o ells mateixos- residents en altres territoris de parla catalana, encara que, per ser realistes, molts d’aquests en els darrers temps -a diferència dels més anteriors- en anar a raure a zones suburbials castellanitzades no han transmès la llengua als fills, sobretot si formen part de parelles mixtes, com es pot paradoxalment comprovar quan venen de vacances a les antigues poblacions d’origen.””

Comments are closed