Fraga: Concentració Silenciosa

Source: Concentració Silenciosa

Si la “manada” ix al carrer, nosaltros no podem quedar-mos a casa