Source: Sobre la revista ‘Littera’ i les eleccions municipals a la Llitera » Temps de Franja