Gala 2018 de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca » Temps de Franja

Source: Gala 2018 de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca » Temps de Franja

// IEBC

Un any més, l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, centre col·laborador de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses, convoca la seua gala anual, que enguany tindrà lloc el dissabte 1 de desembre, a les 19:30, en la Casa Ferrabràs de Torrent de Cinca.

En el transcurs de l’acte s’atorgaran els «Premis Josep Galan» a la normalització lingüística, el «Premi Franja» corresponent a l’any 2017, així com les Beques Amanda Llebot.

Els Premis Galan, que reconeixen les persones o entitats de la comarca que fan un ús habitual de la nostra llengua en les seues activitats públiques, han recaigut enguany en el col·lectiu feminista Lo Perkal de les faldetes, per l’ús habitual que fa del català tant en les seues activitats com en les xarxes socials; i en Jordi Larroya – Digital Fraga, per donar normalitat a la nostra llengua en les seues emissions televisives.

Lo Perkal de les faldetes és un col·lectiu jove de dones fragatines que té com a principal objectiu treballar per la igualtat de gènere. Amb aquesta intenció organitzen xerrades, difonen campanyes de sensibilització o protagonitzen accions que busquen reinterpretar la tradició des de la perspectiva de gènere.

Dirigit i realitzat per Jordi Larroya, Digital Fraga TV és un canal de televisió de llarga trajectòria que cobreix l’actualitat informativa de Fraga i comarca. En tant que mitjà de comunicació, l’ús natural i habitual que fa del nostre català en els seus programes contribueix de manera destacada a donar prestigi a la nostra llengua.

D’altra banda, la Iniciativa Cultural de la Franja –entitat integrada per l’Institut d’Estudis del Baix Cinca i l’Associació Cultural del Matarranya– ha decidit atorgar el Premi Franja «cultura i territori» corresponent a l’any 2017 a l’editor i traductor Chusé Aragües per la seua labor de promoció i de difusió de la literatura aragonesa en llengua catalana dins i fora de l’Aragó. Chusé Aragüés (Azuara, Campo de Belchite, 1955) és el traductor a l’aragonès de la novel·la Camí de sirga, de Jesús Moncada, i al castellà de Cabòries estivals i altres proses volanderes, del mateix autor, així com de la novel·la Licantropia, del matarranyenc Carles Terès. A més, ha traduït a l’aragonès autors com R.J. Sender (Requiem por un campesino español), Tolkien o Saint-Exupéry i és autor d’un diccionari aragonès–castellà|castellà–aragonès. Com a editor, ha publicat dins de Gara d’edizions, a més de les obres esmentades de Moncada i Terès, estudis d’Artur Quintana i obra narrativa de Mario Sasot i de Merxe Llop, entre d’altres; i, en col·laboració amb PRAMES, obres sobre l’obra pictòrica i fotogràfica de Jesús Moncada, així com diverses guies turístiques. A més, Aragüés és membre històric del Ligallo de Fablans de l’Aragonés, president de l’Asoziazión d’Estudios y Treballos d’a Luenga Aragonesa y membre fundador de l’Academia de l’Aragonés.

Les Beques Amanda Llebot, que atorguen l’Institut d’Estudis del Baix Cinca i la Fundació Jordi Cases i Llebot, compten amb una dotació de 1.000 euros i tenen per objectiu fomentar estudis de qualsevol àmbit que tinguen com a marc de referència la comarca natural del Baix Cinca.

Clourà l’acte el conjunt de música tradicional aragonesa La Chaminera.