Seminari “Nous parlants de llengües minoritàries” (Unizar)

Nota: el mensaje aparece en castellano al final

Seminari “Nous parlants de llengües minoritàries”.

El dimecres 27 de març, dins del projecte I + D + I NEOS (El neoparlant com a subjecte social: el procés de conversió lingüística a Galícia, Euskadi, Aragó i País Valencià, codi FFI2016-76869-P), es realitzarà un seminari a la Facultat de Ciències Socials i del Treball de la Universitat de Saragossa. La professora Maite Puigdevall, de la Universitat Oberta de Catalunya, presentarà durant el seminari l’aportació del seu grup d’investigació sobre la relació entre llengua i identitat en els nous parlants o neoparlants de les llengües minoritàries.

D’acord als resultats del projecte NEOS, en el qual participa professorat del Departament de Psicologia i Sociologia d’aquesta universitat, els neoparlants són els parlants no nadius de llengües o varietats locals en diferents contextos, és a dir, els parlants que no han après la llengua en família, sinó al llarg de la seua trajectòria vital en la segona socialització, ja sigui en contextos formals o educatius, o informalment en la comunitat.

Aquesta activitat s’enquadra en les desenvolupades des 2014 pel professorat i investigadors que formen el Seminari Aragonès de Sociolingüística, entorn a l’aragonès i el català, llengües minoritàries d’Aragó: https://semarasoc.wixsite.com/blog

Les inscripcions, gratuïtes, s’han de realitzar prèviament a: https://goo.gl/forms/0moex6tRPwv4SF4s1

Dimecres 27 de març, 10 h. Sala Rei del Corral, Facultat de Ciències Socials i del Treball, c / Violant d’Hongria, 23 – SARAGOSSA.

Seminario “Nuevos hablantes de lenguas minoritarias”.

El miércoles 27 de marzo, dentro del proyecto I+D+i NEOS (El neohablante como sujeto social: el proceso de conversión linguística en Galicia, Euskadi, Aragón y País Valenciano, código FFI2016-76869-P), se realizará un seminario en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. La profesora Maite Puigdevall, de la Universitat Oberta de Catalunya, presentará durante el seminario la aportación de su grupo de investigación sobre la relación entre lengua e identidad en los nuevos hablantes o neohablantes de las lenguas minoritarias.

De acuerdo a los resultados del proyecto NEOS, en el cual participa profesorado del Departamento de Psicología y Sociología de esta universidad, los neohablantes son los hablantes no nativos de lenguas o variedades locales en diferentes contextos, esto es, los hablantes que no han aprendido la lengua en familia, sino a lo largo de su trayectoria vital en la segunda socialización, ya sea en contextos formales o educativos, o informalmente en la comunidad.

Esta actividad se encuadra en las desarrolladas desde 2014 por el profesorado e investigadores que forman el Seminario Aragonés de Sociolingüística, en torno al aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de Aragón: https://semarasoc.wixsite.com/blog

Las inscripciones, gratuitas, deben realizarse previamente en: https://goo.gl/forms/0moex6tRPwv4SF4s1

Miércoles 27 de marzo, 10 h. Sala Rey del Corral, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, c/ Violante de Hungría, 23 – ZARAGOZA

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja