Avançar en consciència, superar les “palabretas” i progressar a Aragó TV

Lent, però a poc a poc, veiem com algun periodista d’Aragó Tv està aprenent a utilitzar els termes adequats per a l’aragonès. Així i tot, des Esfendemos as Luengas creiem que cal fer un pas cap endavant i superar aquesta percepció de “conservar les paraules de Torres”, “vocabulari Torrense-Castellà”, “un dialecte que es parla a Torres”… sense llevar-li el mèrit a l’enorme treball d’aquest vocabulari.

L’aragonès és una llengua viva, en contacte amb els pobles del seu voltant, que encara té una funció comunicativa i ha d’estar viva. No podem estigmatitzar-la com una peculiaritat d’un poble, o un patrimoni a guardar en un rebost.

Tal com veiem en aquest vídeo, l’aragonès es mor, no n’hi ha prou amb escriure les paraules específiques en un vocabulari, i les accions que s’han dut a terme fins ara no serveixen per revitalitzar-lo.