Source: Coses del Poble presenta el n. 2 de la revista de divulgació ‘L’Angorfa’ » Temps de Franja