Source: La Llitera alta, la baixa Ribagorça i el III Congrés Internacional sobre la Sal » Temps de Franja