Balanç de la legislació i la jurisprudència d’Aragó 1979-2019

Source: Balanç de la legislació i la jurisprudència d’Aragó 1979-2019 | García Fernández | Revista de Llengua i Dret