Source: Miguel Perdiguer al museu Juan Cabré » Temps de Franja