Les Corts d’Aragó donen suport al castellà com a llengua vehicular de l’Estat sense ni tan sols esmentar les llengües pròpies d’Aragó

https://vimeo.com/482381858

La majoria dels lingüistes insisteixen que l’ensenyament en models d’immersió lingüística és l’única opció perquè les llengües minoritzades sobrevisquin, en un món cada vegada més globalitzat i en desigualtat de condicions.

Els resultats són positius en els països europeus que ja venen aplicant aquest model educatiu des de fa anys, tot i així no exempts de dificultats per la pressió de les llengües dominants imposades des de segles. L’únic objectiu d’aquests models, tal com el Govern d’Aragó està fent en escoles bilingües en anglès o francès, és que els alumnes i les alumnes siguin competents en les dues llengües, i en alguns casos bilingües. És que hem de dubtar de les escoles bilingües en anglès o francès -que gestiona el govern d’Aragó- perquè els alumnes no van a ser competents en castellà?

No hi ha cap estudi que demostri que en aquests casos, el resultat de models educatius d’immersió lingüística amb llengües minoritzades siguin nens i nenes monolingües, que no dominen ni saben expressar-se en la llengua dominant, en aquest cas el castellà.

En el cas d’Aragó, el passat 19 de novembre, PSOE Aragó, juntament amb PAR, PP, Ciutadans i Vox van aprovar a les Corts d’Aragó l’enèsima iniciativa en favor de l’única pervivència de l’castellà com a llengua d’Aragó i perjudici de la supervivència d’aragonès i català, que compten com a única mesura de salvació models educatius d’immersió lingüística.

En aquest cas amb la iniciativa de “el castellà com a llengua vehicular a tot Espanya, d’acord amb la Constitució Espanyola i els Estatuts d’Autonomia”. Obviant l’article 7 de l’Estatut d’Aragó “Les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó gaudiran de protecció. Es garantirà el seu ensenyament i el dret dels parlants “.

Tot i avenços en els darrers anys amb la inclusió d’assignatures en aragonès i català com a optatives o extra-escolars en el currículum educatiu aragonès. Només en algun cas concret s’ha pogut impartir una assignatura en immersió lingüística amb alguna professora local implicada.

La realitat és que l’únic model educatiu existent a Aragó, independentment de la llengua predominant a la zona de l’escola, és la submersió lingüística, que recorren a programes vehiculats a través de la llengua i cultura dominant, amb independència de la llengua de l’estudiant , l’objectiu no és altre que “l’assimilació de la llengua majoritària (castellà) i la pèrdua de la llengua i cultura pròpia”.

Finalment ens agradaria puntualitzar les declaracions d’Esther Peirat (PAR) en què al·ludeix a el castellà com a llengua de comunicació entre bascos i catalans, obviant que a l’estat francès els parlants bascos i catalanes es comuniquen en francès. Com a conseqüència de segles de dominació.

Esfendemos as Luengas

Web: http://esfendemosasluengas.wordpress.com

Twitter: @esfende_las

Facebook: https://facebook.com/esfendemos.asluengas

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja