A. Quintana: El ribagorçà, nova llengua romànica? | Lo Cresol

Font: El ribagorçà, nova llengua romànica? | Lo Finestró

(Publicat al Diario de Teruel)

Ho ha  proposat en José Antonio Saura, romanista de la Universitat de Saragossa, d’ideologia obertament expressada a la seua coneguda frase: eso que se ha dado en llamar catalán común o estándar. Investigant llengües pirinenques en Saura s’adonà que els romanistes no sabien si definir el seu parlar de Grist, a la Vall de Benasc, com aragonès o català. Observà que havien pres una decisió política: és aragonès perquè Grist i tota la Vall de Benasc són a l’Aragó. Però no quedà satisfet d’aqueixa decisió alexandrina, i optà per una de salomònica: ni aragonès ni català: ribagorçà! Per a difondre-la creà el 2005 la revista De Lingva Aragonensi (DLA), dedicada bàsicament a l’aragonesística, i l’hi acomboiaren molts reconeguts romanistes: Colón, Holtus, Metzeltin, Sistac, … . Però ja al número 2 de la DLA afegí una nova llengua a l’aragonès: el benasquès, i ho seguí fent fins al 4, estampant finalment als 5/6: les dos grans lluengues romàniques originals d’Aragó (el ribagorçano i l’aragonès). Havia nascut la seua llengua ribagorçana. La proposta ha prosperat i té seguidors. En Saura prest ha entès que per a una nova llengua la Vall de Benasc és poc territori. I és així com seguidors seus han estudiat la llengua de la vall mitjana i baixa de l’Isàvena i i n’han publicat els resultats el 2021 al número 10 de DLA, concloent que aquest territori ha estat atribuït indegudament al català per tots els seus predecessors –Coromines, Sistac, Bllat colrat!, – i que cal atribuir-lo al ribagorçà llengua romànica diferenciada de l’aragonés i del catalan. Declaren que trets propi d’aquesta llengua com 7 fonemes vocàlics, no diftongació, ll– inicial, pèrdua de –n i –r, –u procedent de t, apitxat, 3 demostratius, hue/en/hi, mateix, tothom, el perifràstic, … no són característics del català. Ja se sap: aplicant la lingüística-ficció tot és demostrable. Volen seguir fent-ho a l’alt Isàvena, continuant per tota la Ribagorça i pel sud fins al Mesquí, … . Queda el dubte de si tot plegat no és una cortina de fum per foragitar el català de l’Aragó. Se n’hauria de parlar in extenso.

Artur Quintana

1 Comment

  1. Urodelus

    Curiosament coincideixen en els seus afanys secessionistes i confusionistes amb la secta del “chapurriau” -això sí, amb un xic més d’il.lustració-, actuant a l’hora, i en la pràctica, com els extrems de la mateixa tenalla… Una actitud que en el cas de Saura és de doldre, perquè no té l’excusa, o l’eximent, de la ignorància i el cunyadisme, atesa la seua formació filològica de nivell superior i que prescindeix d’un estudi diacrònic en profonditat plegant-se a l’estat -molts cops degradat- actual de la llengua; es guia per criteris políticoadmnistratius i no veritablement coentífics, en una postura que es pot titllar de determinista i fonamentalista, on primen més els postulats i dogmes inamovibles – i també els prejudicis- que no pas la ciència filològica i les nombroses evidències dels lligams indiscutibles al llarg dels temps de les parles ribagorçanes amb les situades més a l’est, amb les quals conformen un “continuum”… No és acceptable! Aquest no és el camí…

Comments are closed