Facebook | FAIO ES MES QUE UN PUESTO DE RELAX

Nom:
FAIO ES MES QUE UN PUESTO DE RELAX
Categoria:
Interessos comunsCreences i causes
Descripció:
Pa tots los que com yo pensen que Faió es un puesto bonic , presios i necesari pa tots…i que no només som un poble pa pasa uns dies, un poble de relax.
volen que Faió tingo futuro, an tot, i volem que la gent que ve la cuido igual que fem los que hi vivim cada dia, com algo nostre, algo de tots. VOLEM QUE FAIO TINGO VIDA CADA DIA I VOLEM QUE TOTOM CONVIVISEM AN IGUALTAT DE CONSIDISIONS I AN ALGO COMUN,….VOLEM QUE FAIO CADA DIA SIGO MILLO.

Facebook | FAIO ES MES QUE UN PUESTO DE RELAX.