Entre la llegenda i la història. Contes de la Ribagorça d’en Jordi Moners i Sinyol

Source: Una molt bona notícia » Temps de Franja

// Redacció

Tot just fa uns dies de la publicació d’Entre la llegenda i la història. Contes de la Ribagorça d’en Jordi Moners i Sinyol, ben conegut entre nosaltres especialment pels seus estudis dels parlars i la literatura popular ribagorçanes. No ha estat gens planer el procés d’edició d’aquest llibre enllestit el 2009. En Jordi l’havia presentat a diverses editorials —al CERIB, IEA, IEBC, Universitat de Lleida i Pagès Editors—, que s’hi van mostrar prou interessats, però que finalment no el van publicar. Ara apareix, catorze anys desprès d’haver estat enllestit i quatre de la mort d’en Jordi, com a número 48 de la col·lecció «La Cullereta» de l’editorial Garsineu de Tremp. Són 40 capítols sobre literatura popular i història oral de Castigaleu, localitat ribagorçana de la Vall de l’Isàvena.

El text és escrit en dues variants de la llengua catalana: quan ho fa l’autor és en la seua, la del Prat de Llobregat, d’on en Jordi era fill, passada pel tamís de la llengua literària, i quan enraonen els personatges ribagorçans ho fan en la variant catalana de Castigaleu. Això fa que el llibre siga especialment adequat per a les escoles ribagorçanes, on l’alumnat trobarà textos tant en la seua variant com en la literària, i en podrà traure profitoses comparances. A les escoles de la Vall de l’Isàvena —Les Paüls, la Pobla i Lasquarri, si més no— no hi ha ensenyament optatiu de català, com correspondria, sinó d’aragonès, malgrat que aquesta darrera llengua no n’és pròpia ni històrica. Vist això, és molt recomanable que la DGPL, o qui corresponga, reparteixca exemplars del llibre a tots els alumnes de les escoles de la Vall catalana de l’Isàvena que així podrien tenir un mínim contacte amb llur llengua en l’escriptura. Al Temps de Franja paper de l’estiu en publicarem més dades.

Podeu consultar els articles que hem publicat sobre l’autor:

L’entrevista apareguda a Temps de Franja n. 137 (abril 2018).

L’obituari del 9 de desembre de 2019.

«Límits político-lingüístics a la Ribagorça i l’Aran. / Grafisme d’en Miquel Bailac sobre dades d’Artur Quintana
Coberta del llibre

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja