Source: Investiguen una quinzena estafes des d’una botiga de telefonia de Fraga, amb víctimes al Baix Cinca i Seròs