Crònica legislativa d’Aragó. Segon semestre de 2022 | García Fernández | Revista de Llengua i Dret

Source: Crònica legislativa d’Aragó. Segon semestre de 2022 | García Fernández | Revista de Llengua i Dret

Fernando Javier García Fernández

Resum

El text recull les novetats normatives que afecten als usos, als drets lingüístics i al règim jurídic de les llengües a Aragó aprovades durant el segon semestre de 2022, sense que existeixi cap tipus de jurisprudència.