CNT-AIT de Fraga: ciència per a una revolució climàtica