El tribunal va concedir la qualificació “Cum Laude”

La facultat de Filosofia i lletres de la Universitat de Saragossa va ser escenari el passat mes de març, de la lectura de la primera tesi doctoral llegida en català en els més de 4 segles de historia de la institució.

La Mequinensana, Mayte Moret va llegir el seu treball d’investigació “Documentació notarial aragonesa del segle XIV escrita en català”. Per a la seva elaboració Moret escodrinyo prop d’un centenar de documents procedents de Roda de Isábena, Peralta de la Sal, Fraga i de Mequinensa, on va néixer la doctorada.

El tribunal va concedir la qualificació “Cum Laude” per unanimitat. Javier Giralt, director del Departament en el qual Moret és docent, va destacar la importància de l’acte en un moment en el qual s’acaba de reconèixer el català a Aragó per Llei. Giralt va afegir que “amb aquesta tesi s’omple una llacuna dels estudis de llengua catalana” perquè fins a ara no es contava amb un corpus documental tan extens produït a la Franja de Ponent.

María Teresa Moret Oliver és Llicenciada DEA (2001) en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa. Ha estat Becària FPI d’Investigació pel ministeri de Ciència i Tecnologia durant els anys 2001-2005. És, des de setembre de 2005, Professora Ajudant de l’Àrea de Filologia Catalana en el Departament de Lingüística General i Hispànica. La seva investigació se centra en l’estudi de la llengua catalana a Aragó, línia en la qual publica: “Contribució a l’estudi del lèxic de la navegació fluvial en Mequinensa”, Llengües en contacte en una Europa multilingüe, 2004 (en premsa); “Notes sobre onomàstica medieval de Mequinensa i Favara del Matarranya”,XXXI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica., 2004 (en premsa); “Dues protests de Fraga del segle XIV”, Batec a batec. Miscel·lània de treballs oferts en honor de Josep Galan i Castany, Calaceit, Institució Cultural de la Franja, 2006, 91-103; “Locucions i expressions codificades en documents notarials aragonesos del segle XIV escrits en català”, XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalans, Budapest 2006(en premsa); “Contribució a l’estudi dels clítics pronominals en documentació del segle XIV”, Llengües i Fets, Actituds i Franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts al doctor Artur Quintana i Font, Calaceit, Iniciativa Cultural de la Franja, 2008, pàg. 319-338; “A propòsit d’alguns antropònims en fonts documentals medievals ribagorçanes”, XXXVIè Col·loqui de la Societat D’Onomàstica , 2009 (en premsa); “Sobre un plet del monestir de Roda d’Isàvena. A propòsit del contacte de llengües a la Ribagorça del segle XIV : oralitat i discurs reproduït”, XVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura catalans”, Lleida 2009 (en premsa). Així mateix, col·labora amb articles d’opinió i entrevistes en la revista Temps de Franja.

És membre del Grup d’Investigació del Català a Aragó (GRICAR),

INVESTIGACIÓ

Grup d’investigació Grup d’Investigació del Català a Aragó (GRICAR) Projectes d’Investigació La llengua catalana en el Baix Aragó. Diacronia i variació lingüística en documentació medieval i moderna. Ministeri de Ciència i Tecnologia (BFF2000-1269). IP: Dra. María Rosa Fort Cañellas. Projectes d’Innovació Docent Accions de millora de la qualitat de les assignatures de Llengua Catalana I i II, de la titulació de Maestro, a través del ADD. Convocatòries d’Innovació Docent de la Universitat de Saragossa, PESUZ 2008. 2008-2009.

Una Mequinensana, Maite Moret Oliver va llegir la primera tesi en català a la Universitat de Saragossa. – VilaWeb.