Una llei i un embull « Lo finestró del Gràcia

Una llei i un embull

A “El Periódico de Aragón”, M. Vallès informa críticament sobre l’estancament de la  Llei de Llengües, atès que s’ha esgotat el termini per a la creació del Consell Superior de Llengües i aquest no ha estat nomenat encara.

L’article, Una ley y un trabalenguas, de M. Vallès diu: “La Llei de Llengües ha passat de l’actualitat diària, de protagonitzar els discursos més furibunds i les campanyes més demagògiques a quedar-se aparcada. El Conseller Superior de les Llengües s’hauria d’haver creat aquesta setmana. També el Departament d’Educació hauria de comptar ja amb una oficina que coordinés l’aplicació d’aquesta nova norma…) (llegir l’article sencer)

Una llei i un embull « Lo finestró del Gràcia.

1 Comment

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Comments are closed