Cançons de Tomàs Bosque « Lo finestró del Gràcia

Cançons de Tomàs Bosque

Farà tres o quatre anys, Tomàs Bosque va endegà un projecte musical força important. Es tractava de compondre —i escriure— una sèrie de cançons que Plàcido Domingo hauria de cantar en un possible concert que tindria lloc en algun dels actes de la Expo Saragossa 2008. Segons em consta, Tomàs Bosque va compondre suficients cançons i tal vegada l’arranjador havia començat ja els treballs. Pensem que les dites cançons haurien de ser cantades per el gran tenor amb una gran orquestra. Després d’una sèrie de vicissituds, el projecte es va anar apaivagant i finalment es va dissoldre.

A tots aquells que no ho sàpiguen, els diré que Plàcido Domingo té arrels a la Codonyera: la seua avia paterna era d’aquesta vila del Mesquí.

Jo mateix havia començat un petit guió per a un possible reportatge sobre les arrels codonyerenques de Plàcido Domingo.

D’algunes de les esmentades cançons, el mateix Tomàs Bosque va enregistrar unes maquetes amb una reduït grup de músics, tipus grup de jazz. Utilitzant conegudes vistes de Saragossa, aquestes composicions s’hi aniran penjant a youtube. De moment podeu escoltar-ne una si entreu a:

www. youtube.com/user/cancioneszaragoza

Com veureu al vídeo, en Tomàs ha compost una altra sèrie de cançons, Cançons amoroses, algunes en català, que té previst cantar en els actes de presentació del seu llibre, Melodia provençal.

José Miguel Gràcia

Cançons de Tomàs Bosque « Lo finestró del Gràcia.