Beques d’investigació al Baix Cinca (Amanda Llebot)

Termini:
31 d’octubre de 2010
XXI BEQUES D’INVESTIGACIÓ AMANDA LLEBOT.
CONVOCATÒRIA GENERAL
Convoca: Institut d’Estudis del Baix Cinca
Beca al millor projecte d’investigació inèdit sobre
qualsevol tema que tinga com a marc de referència el
Baix Cinca (llengua, història, geografia, economia,
etnologia, ciències, etc.).
Dotació: 900 €
Més informació: http://www.iebc.cat.
Termini:
31 d’octubre de 2010
XXI BEQUES D’INVESTIGACIÓ AMANDA LLEBOT.
MODALITAT ESCOLAR
Convoca: Institut d’Estudis del Baix Cinca
Beca als dos millors projectes d’investigació inèdit sobre
qualsevol tema que tinga com a marc de referència el
Baix Cinca (llengua, història, geografia, economia,
etnologia, ciències, etc.).
Destinataris: alumnes matriculats el curs 2010/2011 a
segon cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius als
centres educatius de la comarca.
Dotació: 300 € cadascuna
Més informació: http://www.iebc.cat.

activitats_centres_21_27_setembre_2010.pdf (Objecte application/pdf ).