El nou director de la RAE, nascut a Saragossa, a favor de la immersió lingüística

LLETRES

José Manuel Blecua defensa el català

A favor de la immersió lingüística

El director de la Real Academia Española afirma que la “identitat del parlant amb la llengua és el que el fa sentir unit al món” i, per tant, cal protegir el català

“El català ha de sobreviure”, assegurava José Manuel Blecua, actual catedràtic emèrit del departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona. “No es tracta de viure [el català] sinó de sobreviure i la immersió lingüística és de les poques coses que li permeten fer-ho”. Blecua pensa que el model d’immersió lingüística de les escoles que aplica el sistema educatiu a Catalunya és necessari. “A banda de la potència del castellà, la immigració ha portat més de vint llengües a les escoles catalanes, i hi ha localitats on els immigrants superen la població catalana”, recorda Blecua.

El filòleg, nascut a Saragossa, va estudiar a Madrid, i es va traslladar a Barcelona després, seguint les passes del seu pare. Ha estat respresentant de la llengua espanyola a la Universitat Autònoma des de l’any 1968. “En aquests anys he pogut comprovar que el català i l’espanyol conviuen sense dificultat a Catalunya.” Però amb això no n’hi ha prou. “Desgraciadament, quan passegem pels carrers veiem un diari en català i desenes en castellà”, comenta Blecua. “Per això és necessari protegir el català, sobretot a través de la normalització lingüística.” I s’ha referit, també, a la crisi de l’ensenyament: “és prioritari ensenyar a llegir, escriure i parlar.”

A favor de la immersió lingüística.