Puyalón de Cuchas veye n’a autonomía d’o movimiento social por a recuperación de l’aragonés, una valor a preservar. « Puyalón

Puyalón de Cuchas veye n’a autonomía d’o movimiento social por a recuperación de l’aragonés, una valor a preservar.

O pasau diya 24 de Noviembre tenió lugar l’asambleya aon se i posoron os alacetz d’o prochecto politico de Puyalón de cuchas, partiu politico de linia soberanista y anticapitalista.

D’entre as qüestions debatidas estió, prou que sí, a situación d’as luengas minorizadas en Aragón. Ta enguizcar o debate se presentó una Ponencia Lingüistica que fa buen recorriu por o panorama d’as novedatz que bi ha n’a qüestión. A lei de luengas y a nueva grafía fruto de  l’Academia de l’Aragonés.

En o debate se valoró especialment como riqueza a protecher a independencia d’o movimiento social por a recuperación de l’Aragonés. Con todas as dificultaz y rifi-rafes, con toda l’heterocheneidat, as asociacions en esfensa de l’Aragonés constituyen o que puet estar o movimiento social más relevant de tot o país. Os defensors d’o texto d’a ponencia trucoron o ficacio sobre a necesidat de respetar l’autonomía respecto a la politica d’o movimiento por a recuperación de l’aragonés, argumentando que ye sinyal de fortaleza y madurez d’a sociedat civil aragonesa.

En ixa endrecera a Ponencia Lingüistica enfilaba en pro de reconoixer a lechitimidat d’Academia de L’Aragonés (Estudio de Filología Aragonesa) y a nueva grafía, argumentando d’o congreso de Uesca de 13 de chulio de 2006, aon i tenió orichen a institución, que “nunca antis no s‘heba conseguiu un consenso y un refirme tan amplo por a luenga aragonesa”. L’orichen independient y popular d’ixa institución ye una d’as fitas más importants n’a historia recient d’o país.

Como no podeba estar de atra traza, en o debate se fació parola sobre a desconfitanza enta l’acción de que o gubierno faiga venir a plego o desembolique d’a lei de minimos. Una lei que mira de plenar ixe vergüenyoso vuedo n’a historia d’as cortes aragonesas. Por si no estase prou, a perspectiva d’o retorno d’o PP embolica un poquet más l’aplicación d’a lei.

Debant d’ixo, Puyalón de Cuchas clama a continar recalzando a movimiento social por a recuperación de l’Aragones y l’Academia de l’Aragonés-Estudio de Filología Aragonesa, respectando escrupulosament a suya autonomía. Cale mirar-se enta dillá, os gubiernos plegarán y s’en irán, os politicos dirán y “desdirán”, pero ye en reyalidat o treballo quedo de muita chent o que fa que hue continemos charrando Aragonés y que seguro ferá posible que luego bufe l’aire a favor d’a nuestra luenga.

Esprisión a todas y totz.

As melitants, simpatizants y publico en cheneral podetz leyer o testo cencero n’o enrastre:

http://puyalon.files.wordpress.com/2010/12/linia-lingc3bcistica-de-puyalc3b3n.pdf

Puyalón de Cuchas veye n’a autonomía d’o movimiento social por a recuperación de l’aragonés, una valor a preservar. « Puyalón.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja