Inscripcions

 

Per a inscriure’s, primer s’han ingresar 12 euros per persona (10 socis) a  Ibercaja “Club de la Juventud” 2085-3912-66-01-022609-05 o a Caja Rural “Asociación Cultural de Mazaleón” 3080-0006-08-1001237815 especificant el nom del participant o participants al concepte. Després cal enviar lo justificant per fax, indicant nom, cognoms, adreça, telefón, mail, data de naixement i ruta elegida, a la atenció del “Club de la Joventut” al 978 898 611 o al mail  clubdelajoventut@gmail.com abans del 18 d’abril. En lo preu de la inscripció están inclosos los avituallaments i el dinar que tindrà lloc al final del recorregut. Los menors de 18 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult durant tot lo recorregut i tots los participants estan obligats a portar casc.

 

Horaris

 

A les 8.30 se farà lo primer avituallament i l’entrega de les acreditacions a la Plaça Major de Massalió. Posteriorment, a les 9.00 se donarà l’eixida conjunta. Lo dinar se celebrarà a les 13.30 en un lloc encara per determinar.

 

Presentació

 

Primavera, Setmana Santa, Sant Jordi…. quina millor data que esta, per fer la segona edició de  la ruta Cicloturista en BTT de Massalió que organitze lo Club de la Joventut. La proposta que us tornem a presentar este any, tindrà dos rutes, una més curta de 16 km. i amb una dificultat tècnica baixa, destinada a gent jove i gent que no acostuma a fer bicicleta, i una altra més llarga de 47km, en la voluntat que sacio les ganes de fer deport de la gent més acostumada a fer  BTT, amb uns desnivells més importants i una dificultat tècnica superior. La Ruta curta transcorre integrament per camins rurals del terme municipal de Massalió i permetrà gaudir dels paisatges típics de secà del nostre territori, amb barrancs d’oliveres i armelers, així com algunes masies prou ben conservades. La Ruta llarga principalment transcorre per camins rurals del terme municipal de Massalió, tot i que també pisarem altres municipis. El paisatge de seca acompanyarà en tot moment a esta ruta, tot i que també trobarem matisos de color, com el groguenc de les argilages o el lila dels romers, i fins i tot podrem contemplar l’aigua al passar pel costat del pantà de Civan.

 

———————————————————————————————————————————————

 

Inscripciones

 

Para inscribirse, primero se deben ingresar 12 euros por persona (10 socios) en Ibercaja “Club de la Juventud” 2085-3912-66-01-022609-05 o en Caja Rural “Asociación Cultural de Mazaleón” 3080-0006-08-1001237815 especificando el nombre del participante o participantes en el concepto. Posteriormente, se debe enviar el justificante por fax, indicando nombre, apellidos, dirección, teléfono, mail, fecha de nacimiento y ruta elegida, a la atención del “Club de la Juventud” al 978 898 611 o al mail clubdelajoventut@gmail.com antes del 18 de abril. En el precio de la inscripción están incluidos los avituallamientos y la comida que tendrá lugar al finalizar el recorrido. Los menores de 18 años deberán ir acompañados por un adulto durante todo el recorrido y todos los participantes están obligados a llevar casco.

 

Horarios

 

A las 8.30 tendrá lugar el primer aviutallamiento y la entrega de las acreditaciones en la Plaza Mayor de Mazaleón. Después, a las 9.00 se dará la salida conjunta. La comida se celebrarà a las 13.30 en un lugar aún por determinar.

 

Presentación

 

Primavera, Semana Santa, San Jorge… que mejor fecha que ésta para realizar la segunda edición de la ruta Cicloturista en BTT de Mazaleón que organizar el Club de la Juventud. La propuesta que os volvemos a presentar este año, tendrá dos rutas, una más corta de 16 km i con una dificultad técnica baja, destinada a gente joven que no acostumbra a practicar el ciclismo; i otra larga de 47 km, en la que la idea es saciar las ganas de hacer deporte de la gente más acostumbrada a la práctica de la BTT, con unos desniveles más importantes y con una dificultad técnica superior. La Ruta corta transcurre íntegramente por el término municipal de Mazaleón y permitirá disfrutar de los paisajes típicos de secano de nuestro territorio, con barrancos de olivos i de almendros, así como de masias bien conservadas. La Ruta larga transcurre por caminos rurales de Mazaleón, aunque también se recorrerán otros términos. El paisaje de secano acompañará al corredor en todo este recorrido. Si bien, en esta ruta también se podrán observar otros colores como el amarillo de las “argilagues” o el violeta del romero, incluso se podrá contemplar el agua al pasar cerca del pantano del Civán.