CDF avisa que el CEICU és de propietat municipal.

Convergència Democràtica de la Franja va manifestar ahir en roda de premsa que el Ceicu, espai situat al Cegonyer fragatí i antiga església de Sant Josep, és de propietat municipal segons desprenen alguns documents que  formen part del fons de l’arxiu municipal. CDF fa públiques les tesis d’alguns historiadors locals i reivindica que l’equip de govern en verifiqui la propietat.

Segons Paco Tejero, candidat a la alcaldia fragatina per CDF, el fet que ha precipitat posar aquest tema en l’agenda informativa amb tanta urgència ha estat la decisió de l’equip de govern fragatí de col·locar una pancarta a la fatxada de l’immoble, anunciant un conveni entre l’ajuntament i l’església –sense especificar si és el Bisbat de Barbastre o la pròpia parròquia de Fraga-  que possibilitaria l’ampliació o una nova instal·lació de l’Institut Musical. Segons fonts del partit, el conveni ni els termes de l’acord no han passat per cap comissió ni pel plenari de l’ajuntament. Tejero considerà que aquesta manera d’actuar tan poc seriosa fa pensar en la campanya electoral del PP i PAR (socis al govern local) i també, que resulta lamentable quan avui mateix l’hagin fet enretirar perquè el capellà titular de la parròquia de Fraga així ho hagi demanat, argumentant que “no hi ha cap conveni i aquest tema encara està molt verd”.

En origen, el Ceicu està situat a l’antic convent de Sant Agustí que, amb les desamortitzacions del segle XIX, va passar a ser patrimoni estatal i després municipal. La voluntat d’aconseguir aquesta finca  per part de l’ajuntament de l’època venia donada per la reivindicació popular d’una nova església, ja que l’actual església de Sant Pere quedava petita degut a l’increment poblacional de la Fraga de llavors. El bisbe Josep Messeguer va estar d’acord en aquesta necessitat i, segons fonts consultades, hi va col·laborar juntament amb l’ajuntament i algunes famílies fragatines. En homenatge al bisbe de Lleida es va fer dir església de Sant Josep.

Un dels documents de l’arxiu municipal, concretament un acta de ple de l’ajuntament de 1894, especificava que s’autoritzava l’ús religiós de l’immoble “sense privar als veïns del local”, amb la consideració prèvia que “aquest solar i accés figuren a l’inventari de béns pertanyents a aquest municipi, adquirits a l’estat que els va alienar en virtut de lleis desamortitzadores”.

La pretensió de l’església era cedir a l’ajuntament antic convent durant 30 anys, si l’ens municipal es feia càrrec de la rehabilitació de l’immoble. Des de CDF i “si ningú no prova el contrari” amb nova documentació, l’església no té res a cedir ja que no és la propietària del Ceicu. Segons Tejero, hi ha una informació que crida poderosament l’atenció. El passat 2006, el bisbe Milian va enregistrar al Registre de la Propietat de Fraga aquesta finca, fent constar la propietat com a “immemorial”. Segons ha pogut saber CDF en aquesta nota de registre també es va fer constar per part del registrador que “no s’han aportat proves documentals de la propietat”.

El fet que ara, l’equip de govern anunciï un conveni desconegut per a tothom –que segons CDF és absurd i que s’ha de paralitzar- i també destini el Ceicu a nous equipaments, els ha obligat a presentar el seu projecte per a aquest equipament. L’aposta de CDF és fer el cinema municipal a la planta baixa i ampliar les dependències de l’Institut musical al nivell dels pisos superiors, amb un projecte de rehabilitació integral.

“Sigui quina sigui la utilització que es doni a l’equipament, el que clar és paralitzar qualsevol negociació -que hauria de ser decisió del nou equip de govern- i, primer de tot, clarificar i regularitzar , si cal, la propietat” va afegir Tejero.