III Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa

Seu acadèmica Vinaròs (23-25 de novembre) / Trobada d’entitats culturals Jesús (26 de novembre)
Entre l’11 i el 15 de desembre de 2001 va celebrar-se la primera edició del Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa (Tortosa-Benicarló-Morella). La segona edició va tenir lloc entre el 30 de març i el 2 d’abril de 2006 (Amposta-Rossell). Amb aquesta lletra de convit, consolidant la periodicitat quinquennal, tenim el goig de proposar-vos donar continuïtat a l’activitat amb una tercera edició.

Llengua | Literatura | Societat | Antropologia | Història | Geografia | Patrimoni natural | Patrimoni cultural | Economia | Medi Ambient

Les motivacions que van propiciar el primer congrés continuen plenament vigents. Per tant, mantenim la voluntat d’establir un fòrum de debat i reflexió al voltant d’aquest àmbit geogràfic de referència, fragmentat administrativament i abocat a una injusta marginalitat perifèrica. Us proposem, doncs, encetar plegats un camí que ens reubique en la veritable condició de cruïlla cultural i territorial que ens pertoca. El congrés acollirà aportacions sobre qualsevol temàtica que s’ocupe del territori en el seu conjunt o parcialment.
Aquesta activitat, tot i el seu format acadèmic, pretén aconseguir la complicitat d’un ampli ventall de participants: des del món dels ensenyants als agents culturals de la societat civil. Tots aquells que, en definitiva, se senten partícips d’un projecte centrat en la vertebració, la potenciació i la projecció d’aquest territori interautonòmic.

Comité organitzador
Presidència: Tomàs Martínez i Miquel Àngel Pradilla
Secretaria de coordinació: Manolo Quixal
Membres del comité: Pere-Enric Barreda, Lluís Callarisa, Àlex Farnós, M. Carme Jiménez, Juan Bautista Simó

Comité científic
Presidència: Germà Colón
Membres del comité: Victòria Almuni, Miquel Àngel Baila, Jordi Blay, Vicent Garcia Edo, Lluís Gimeno, Joan Igual, Miquel
Àngel Moliner, Josep Hilari Planelles, Ferran Royo, Josep Sànchez Cervelló, Agustí Segarra

Propostes de comunicacions
Les persones interessades a presentar una comunicació al III Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa estan convidades a fer-ho seguint les indicacions següents:
(1) Els resums s’han d’enviar a l’adreça electrònica congresdiocesi (arroba) gmail (punt) com abans del 27 de juny de 2011.
(2) L’extensió màxima admesa serà de 250 paraules. El document ha d’incloure el nom del comunicant i, si és el cas, la
institució de procedència, el correu electrònic i el(s) telèfon(s) de contacte.
Entre el 18 i el 22 de juliol de 2011 us comunicarem si el Comité científic ha acceptat la vostra proposta de comunicació.

Inscripció i validació acadèmica
En una propera circular s’informarà del procediment d’inscripció.
Els inscrits, en funció de la seua procedència geogràfica i acadèmica, rebran la certificació corresponent de la Universitat
Jaume I de Castelló, la Universitat Rovira i Virgili, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el CEFIRE
de la Generalitat Valenciana o el Comitè Organitzador del Congrés.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja