III Congrés Diòcesi de Tortosa

Lletra de Convit

Entre l’11 i el 15 de desembre de 2001 va celebrar-se la primera edició del Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa (Tortosa – Benicarló – Morella). La segona edició va tenir lloc entre el 30 de març i el 2 d’abril de 2006 (Amposta-Rossell). Amb aquesta lletra de convit, consolidant la periodicitat quinquennal, tenim el goig de proposar-vos donar continuïtat a l’activitat amb una tercera edició.

Les motivacions que van propiciar el primer congrés continuen plenament vigents. Per tant, mantenim la voluntat d’establir un fòrum de debat i reflexió al voltant d’aquest àmbit geogràfic de referència, fragmentat administrativament i abocat a una injusta marginalitat perifèrica. Us proposem, doncs, encetar plegats un camí que ens reubique en la veritable condició de cruïlla cultural i territorial que ens pertoca. El congrés acollirà aportacions sobre qualsevol temàtica que s’ocupe del territori en el seu conjunt o parcialment.

Aquesta activitat, tot i el seu format acadèmic, pretén aconseguir la complicitat d’un ampli ventall de participants: des del món dels ensenyants als agents culturals de la societat civil. Tots aquells que, en definitiva, se senten partícips d’un projecte centrat en la vertebració, la potenciació i la projecció d’aquest territori interautonòmic.

Propostes de comunicacions

Les persones interessades a presentar una comunicació al III Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa estan convidades a fer-ho seguint les indicacions següents:

  • Els resums s’han d’enviar a l’adreça electrònicacongresdiocesi@gmail.comabans del 7 de setembre de 2011.
  • L’extensió màxima admesa serà de 250 paraules. El document ha d’incloure el nom del comunicant i, si és el cas, la institució de procedència, el correu electrònic i el(s) telèfon(s) de contacte.

Entre el 14 i el 21de setembre de 2011 us comunicarem si el Comité científic ha acceptat la vostra proposta de comunicació.


Inscripció i validació acadèmica

En una propera circular s’informarà del procediment d’inscripció.


Els inscrits, en funció de la seua procedència geogràfica i acadèmica, rebran la certificació corresponent de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Rovira i Virgili, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el CEFIRE de la Generalitat Valenciana o el Comité Organitzador del Congrés.

III Congrés Diòcesi de Tortosa.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja