Jobs (batalletes de la prehistòria gràfica) « L’esmolet.