El Govern Popular s’oblida un cop més de la N-232 i el Pla d’Infraestructures de Foment fins 2024 no contempla obres entre Ràfels i La Pobleta | Comarques Nord

El Govern Popular s’oblida un cop més de la N-232 i el Pla d’Infraestructures de Foment fins 2024 no contempla obres entre Ràfels i La Pobleta | Comarques Nord.