Calaceitanes 30 dones del segle XXI

30 dones del segle XXI

EL POBLE
Calaceit és un municipi de poc més de 1.000 habitants, de la comarca del Matarranya. Una terra a la cruïlla entre Catalunya, l’Aragó i el País Valencià.

La seua privilegiada situació, la tranquil·litat, la ben conservada arquitectura i el paisatge l’han convertit les darreres dècades en poble d’acollida de nombrosos artistes i escriptors a la recerca d’inspiració…

El projecte de llibre

La idea d’un llibre sobre calaceitanes va sorgir de l’exposició fotogràfica de dones de Calaceit que Francesca Calaf va inaugurar al museu Joan Cabré de Calaceit el dia 8 de març de 2011. A partir d’aquells primers retrats es va anar gestant un llibre amb la intenció que la idea perdurés una mica més en el temps.

Per què un llibre només de dones?  A les dos autores ens ha interessat oferir el retrat de 30 dones anònimes que representen, encara que potser parcialment, la resta de calaceitanes.

És evident que no hi cabien totes i, per això, havíem de fer-ne una tria.  En alguns casos ha estat la mirada de la fotògrafa qui ha determinat l’elecció d’una dona o una altra i en altres, la tria s’ha fet a partir de les relacions personals, l’empatia, el carisma d’una determinada dona des del punt de vista de les autores en el moment precís en què es va gestar el llibre i les nostres pròpies vivències.

És doncs un llibre molt personal, tot i que també té la voluntat d’oferir un ventall divers de les dones que en aquest moment formen la societat calaceitana. Des de les més grans que van patir els horrors de la guerra i han dut una vida sempre al servei de la família; les de mitjana edat, que van haver de renunciar als seus somnis perquè van viure en una temps d’escassedat econòmica, però que, amb els anys,  amb decisió i valentia han aconseguit obrir-se camí tant a casa com en l’espai públic i, en alguns casos, han estat veritables capdavanteres de la presència pública de la dona; fins a les més jóvens, entre les quals hi ha un ventall divers de professionals que ja han pogut triar el seu futur d’acord amb els temps moderns en què la vida laboral té molta més importància que no pas en temps anteriors, i les petites que estan vivint felices la seua infantesa i joventut en un poble tranquil, i en alguns casos somiant de volar lluny.

La fotografia de cada dona va acompanyada d’un retrat elaborat a partir d’una entrevista mantinguda amb la protagonista, una conversa relaxada en què cada persona ha anar descabdellant la seua vida davant de l’entrevistadora.

És amb aquesta doble mirada que hem bastit el nostre particular homenatge a l’ànima femenina del Calaceit contemporani.

Calaceitanes 30 dones del segle XXI.