Que el català no sigui oficial a l’Aragó podria ser inconstitucional

Plataforma per la Llengua.

19-06-2012

 

Davant l’ofensiva contra el català per part del govern aragonès, la Plataforma per la Llengua denuncia el poc reconeixement actual del català a l’Aragó. No només s’incompleix la Carta  Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries signada per Espanya, sinó que també es podria interpretar com a inconstitucional. Per bé la constitució espanyola és excepcionalment deficitària pel que fa als reconeixements lingüístics – i així mateix ho ha expressat de manera reiterada la Plataforma per la Llengua- , a l’article 3.2 esmenta clarament que les altres llengües espanyoles (més enllà del castellà) seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts.

 

L’estatut aragonès reconeix a l’article 7 que hi ha llengües pròpies més enllà de la castellana a l’Aragó. Per tant, d’acord amb la Constitució, es podria entendre que les hauria de fer oficials. No només no ho ha fet, sinó que el desenvolupament del punt 7.2 previst a l’estatut pel qual es regularà el règim jurídic, l’ensenyament i els drets d’ús dels parlants dels respectius territoris cada cop és veu més reduït. Amb aquest avantprojecte de llei l’oficialitat encara resta més lluny.

La Plataforma per la Llengua, més enllà del nom de la llengua i de la unitat del català, reclama el reconeixement plenament oficial de la llengua catalana a l’Aragó i sobretot la normalització a l’ensenyament, la presència en la toponímia oficial, els drets d’usos per part dels ciutadans i la plena presència en el paisatge lingüístic.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja