CDF presenta la seva Moció a tots els ajuntament de la Franja.

CDF, davant l’anunci del nou Avantprojecte de Llei de Llengües del Govern d’Aragó, vam iniciar una campanya de defensa del català a la Franja en l’àmbit de les administracions locals.
La nostra iniciativa es vertebra a través d’una proposta de MOCIÓ que es remetrà a tots els grups municipals dels ajuntaments de les nostres comarques perquè en les seves Plens, s’aproven una sèrie d’acords de protecció i garantia per al català a la Franja, sempre des la defensa dels criteris científics i acadèmics internacionals.

Els diferents càrrecs electes dels nostres municipis han de poder manifestar la seva postura de defensa de la nostra llengua, si així ho estimen oportú, independentment de la seva adscripció política, en tant que coneixedors de la realitat sociolingüística i com catalanoparlants.

CDF creiem que no es pot assumir la inclusió en el corpus jurídic autonòmic d’un text com el proposat, en contra de tots aquests criteris anteriors i que resulta una irresponsabilitat política, basada en la politització interessada d’una part del patrimoni cultural aragonès, com és la llengua de la Franja, el català.

Atenent els unànimes criteris de la comunitat científica i acadèmica, CDF continuem defensant el reconeixement d’autoritat acadèmica a l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta institució no és aliena a Aragó, ja que per Reial decret té reconeguda aquesta competència en qualsevol dels territoris de parla catalana. És evident que les llengües no queden circumscrites a fronteres polítiques ni administratives. Això, però, amb la implícita atenció a les característiques dialectals -inherents en qualsevol sistema lingüístic- i que el mateix IEC reconeix, garanteix i protegeix.

Insistim en la necessitat de respecte i assumpció dels criteris científics filològics, no de propostes pseudocientífiques sense cap reconeixement i ni autoritat, que utilitzen i manipulen part del patrimoni cultural d’Aragó, com són les seves dues llengües: l’aragonès i el català. Que la pròpia proposta legal sigui contrària al posicionament científic de la Universitat de Saragossa implica evidenciar el rerefons real quant a la motivació del Govern aragonès.

Creiem important destacar que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa insta l’Estat que apliqui un marc jurídic específic de protecció del català i l’aragonès a Aragó, utilitzant específicament aquestes denominacions per a ambdues llengües. Aquest dictamen és conseqüència de la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per Espanya.
Des CDF, i de la mà del nostre eurodiputat, Ramon Tremosa, treballarem per denunciar aquesta situació de reiterat incompliment i demanar la implicació de les diverses institucions europees que garanteixin els nostres drets lingüístics.

CDF també manifestem el nostre absolut rebuig, en clau educativa, a que s’exclogui l’ensenyament EN la llengua, amb la conseqüent desaparició dels projectes educatius bilingües i trilingües que inclouen el català i que, a dia d’avui, tenim implementats en els nostres centres educatius . Aquesta proposta retrògrada ens fa perdre en innovació pedagògica i en les altes competències curriculars de la nostra població escolar.

La inclusió d’aquesta proposta d’avantprojecte en el nostre corpus jurídic autonòmic seria una irresponsabilitat política i , socialment, genera forta oposició de gran part de la població catalanoparlant d’Aragó.