Bases reguladores dels premis literaris i artístics per l’aragonès i català (BOA) http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=945289223030