Source: ‘A History of Catalan Folk Literature’ » Temps de Franja