El català a la Franja: breu aproximació a una cursa d’obstacles « Lo finestró del Gràcia.