Skip to content

JOSÉ IGNACIO MICOLAU ADELL, TÈCNIC CULTURAL I MEMBRE DEL CONSELL DE LLENGÜES

// Artur Quintana

José Ignacio Micolau Adell, conegut com a home de concòrdia, va nàixer a la Torre del Comte, al Matarranya, el 1956 en una família de petits propietaris agrícoles. És llicenciat en història per la Universitat Autònoma de Barcelona i des de 1981 treballa com a tècnic de cultura de l’Ajuntament d’Alcanyís. Com a tal ha donat una gran empenta a la biblioteca i l’arxiu municipals i a moltíssims actes culturals alcanyissans i del Baix Aragó en general. Va ser soci fundador i president del CESBA, i col·labora intensament amb l’Instituto de Estudios Humanísticos, importants entitats culturals, totes dues, d’Alcanyís. És també soci d’ASCUMA i sovint n’ha estat membre de la Junta. Escriu, en castellà i català, majoritàriament de temes d’història baixaragonesos. Una bona part dels seus treballs han estat aplegats al llibre Cuestiones Bajoaragonesas publicat a Alcanyís l’any 2009. Recentment ha estat nomenat membre del Consell de Llengües d’Aragó. Ens trobem al seu despatx de la Biblioteca Municipal un dia…

 
Continuar llegint... «L’anticatalanisme a Aragó ve de molt lluny»* » Temps de Franja

// Redacció

Dimecres 19 de juny, a Madrid, el rei Felip VI va distigir el soci i ex-membre de la junta d’ASCUMA José Ignacio Micolau Adell, amb la medalla de l’Ordedel Mèrit Civil. José Ignacio Micolau, natural de la Torre del Comte (Matarranya) és historiador i exerceix de fa molts anys de tècnic de cultura i arxiver-bibliotecari de l’Ajuntament d’Alcanyís. Ell ha estat el responsable de la modernització i professionalització de la magnífica Biblioteca Municipal de la capital del Baix Aragó, a més de ser el dinamitzador cultural de la ciutat durant tots els anys que fa que n’és el tècnic responsable de cultura. Continuar llegint… José Ignacio Micolau Adell, medalla de l’Orde al Mèrit Civil » Temps de Franja

Source: Convocatòria de català a l’EOI d’Alcanyís » Temps de Franja

Al departament de català de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alcanyís (EOI), es pot estudiar i obtenir els títols des de l’A2 fins el C1.

Per al proper curs 2019-2020, s’ha establert un calendari d’exàmens d’accés per a cadascun dels nivells. Aquí us adjuntem la informació per si és del vostre interès.

Es pot accedir amb prova de classificació al C1-2 directament. La professora és la Doctora en Filologia per la Universitat de Saragossa i experta en el català medieval de les nostres comarques, Maite Moret Oliver, de Mequinensa, tot un luxe per als alumnes.

La prova de classificació és el 16 de setembre a les 18:00h:

https://www.eoialcaniz.com/images/departamentos/Catalan/CALENDARIOSEPTIEMBRE19-CATAL_5.pdf

Us podeu descarregar també el tríptic informatiu de l’EOI clicant sobre la imatge (PDF).

 

Cartell Trobada 2019 (pdf)

Source: Descobrint el Matarranya, el paradís desconegut

Exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alcanyís de català. Es pot accedir amb prova de classificació al C1-2 directament. La prova de classificació és el 16 de setembre a les 18:00h
Font: Dra. Maria Teresa Moret Oliver. Universidad de Zaragoza. Lingüística General e Hispánica.

LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LAS LENGUAS MINORITARIAS (pdf)
Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín (eds.)
Cátedra Johan Ferrández d’Heredia – Prensas Universitarias de Zaragoza, 2019

El libro recoge el Curso que con el mismo título tuvo el pasado año en Jaca, dentro de los cursos extraordinarios que, en ese momento, dirigía Chesús Bernal, a quien este volumen está dedicado

Este volumen recoge las ponencias que se impartieron en el curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza titulado “La normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial”, celebrado en Jaca en julio 2018. Cuando una lengua no está normalizada socialmente, se utiliza de modo exclusivo o predominante de manera oral en el ámbito familiar y en registros informales, y, en ese estado primario, la lengua no tiene más manifestación que la multiplicidad dialectal.

La normalización supone la recuperación de su status de lengua «normal», es decir, de lengua cuyo uso oral y escrito sea natural y espontáneo en cualquiera de las situaciones que se pueden producir en la vida pública y personal de sus hablantes. En este volumen se aportan las claves para entender los procesos de normalización que han experimentado —y todavía experimentan— algunas de las lenguas minoritarias de Europa, en concreto las propias de la Comunidad Autónoma de Aragón y las más próximas a ella (catalán, aragonés, gallego, asturiano, euskera y occitano)

Presentación.
Prólogo.
Política lingüística en Galicia: de la normalización sin conflicto al conflicto desnormalizador. Henrique Monteagudo.
La normalización externa del asturiano. Roberto González-Quevedo.
El euskera: un caso de revitalización. Patxi Baztarrika Galparsoro.
La llengua catalana: aproximació demolingüística a una realitat complexa. Miquel Àngel Pradilla Cardona.
El occitano en el siglo xxi: ¿la utopía de la normalización? Carmen Alén Garabato
La normalización social de la lengua catalana en Aragón: una larga y ardua historia. Mario Sasot Escuer.
20 años de aragonés en la Educación Infantil y Primaria, ¿hacia su normalización en la escuela? Iris Orosia Campos Bandrés
La literatura en la normalización externa del aragonés. Ensayo de aproximación. José Ángel Sánchez Ibáñez.

 

Altres publicacions (pdf)

LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LAS LENGUAS MINORITARIAS
Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín (eds.)
Cátedra Johan Ferrández d’Heredia – Prensas Universitarias de Zaragoza, 2019

El libro recoge el Curso que con el mismo título tuvo el pasado año en Jaca, dentro de los cursos extraordinarios que, en ese momento, dirigía Chesús Bernal, a quien este volumen está dedicado

Este volumen recoge las ponencias que se impartieron en el curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza titulado “La normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial”, celebrado en Jaca en julio 2018. Cuando una lengua no está normalizada socialmente, se utiliza de modo exclusivo o predominante de manera oral en el ámbito familiar y en registros informales, y, en ese estado primario, la lengua no tiene más manifestación que la multiplicidad dialectal.

La normalización supone la recuperación de su status de lengua «normal», es decir, de lengua cuyo uso oral y escrito sea natural y espontáneo en cualquiera de las situaciones que se pueden producir en la vida pública y personal de sus hablantes. En este volumen se aportan las claves para entender los procesos de normalización que han experimentado —y todavía experimentan— algunas de las lenguas minoritarias de Europa, en concreto las propias de la Comunidad Autónoma de Aragón y las más próximas a ella (catalán, aragonés, gallego, asturiano, euskera y occitano)

VIDAL MAYOR Traducción aragonesa de la obra In excelsis Dei Thesauris de Vidal de Canellas. Vocabulario
Gunnar Tilander Textos introductorios: José Ignacio López Susín, Francho Nagore Laín
Cátedra Johan Ferrández d’Heredia – Prensas Universitarias de Zaragoza, 2019

En 1956 Gunnar Tilander publicó en Lund (Suecia), en tres volúmenes, la Traducción aragonesa de la obra “In excelsis Dei thesauris” de Vidal de Canellas. El Tomo I incluía la introducción, con un estudio lingüístico, y además insertaba la reproducción de las miniaturas, el II la transcripción del texto y el III incorporaba el vocabulario completo de la obra, que es el que se reproduce en este libro, en el que se incluyen, además, dos textos introductorios en los que se da noticia de los manuscritos en aragonés de la Compilatio minor de los Fueros de Aragón de 1247 que actualmente se conocen y se hace un análisis de los aspectos lingüísticos que pueden observarse en el Vocabulario de la traducción aragonesa de la Compilatio maior (conocida como Vidal Mayor) publicado por Tilander, como parte de la scripta navarroaragonesa del siglo XIII.
Esta edición ha sido posible gracias a la generosidad de Tilanderska Stiftelsen, depositaria del legado de este profesor e investigador y a las fructíferas gestiones de Mats Lundahl.

Llengua i societat a la Franja : Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüistics (2004-2014)
Sorolla, Natxo (coord.) ; Gimeno, Chabier ; Giralt, Javier ; Montañés, Miguel ; Moret, María Teresa ; Reyes, Anchel ; Sisas, Ramón ; Solé, Joan ; Torrijos, Anna
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2018

Aquesta publicació té com a objectiu l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics realitzada a la Franja l’any 2014 (EULF2014), per tal d’oferir informació sobre la realitat sociolingüística dels municipis històricament catalanoparlants a Aragó, des d’una perspectiva acadèmica, quantitativa i representativa d’aquesta realitat sociolingüística. Es compara els resultats amb la primera onada de la mateixa enquesta, realitzada una dècada abans (any 2004), i és possible estendre la comparació als estudis sociolingüístics realitzats en la resta de territoris de llengua catalana. La cerca del coneixement sobre la relació entre llengües i societat que inspira aquest treball és rellevant acadèmicament i científicament i també ho és socialment, tant al propi territori com a fora. Donen testimoni d’aquesta rellevància social l’impuls i l’interès (i els obstacles) amb què ha comptat el projecte des de la mateixa gestació, el desenvolupament de la recerca i de l’anàlisi, la presentació pública i fins a la publicació. Esperem que la seua lectura també despertarà l’interès del lector, de la ciutadania i de les administracions, que disposaran així d’unes dades actualitzades que l’ajudaran a entendre millor aquesta relació complexa entre les llengües i els diferents aspectes socials a la Franja.

https://zaguan.unizar.es/record/76843/files/BOOK-2019-001.pdf

Lengua minorizada y enseñanza. Actitudes, metodológias y resultado de aprendizaje en el caso del aragonés
Iris Orosia Campos Bandrés
Cátedra Johan Ferrández d’Heredia – Prensas Universitarias de Zaragoza, 2018

Colección (RE)PENSAR LA EDUCACIÓN, 8
Presentazión: El aragonés es una de las lenguas europeas en mayor riesgo de desaparición. A pesar de que en el curso 2017/2018 se cumplen dos décadas de su entrada en la escuela, todavía no se ha desarrollado una línea de investigación que dé las claves sobre el desarrollo, situación y resultados de su enseñanza en la Educación Infantil y Primaria. Con el objetivo de realizar las primeras aportaciones a este respecto, el presente libro desarrolla una investigación de naturaleza multimetodológica y con un diseño de estudio de caso múltiple con una amplia muestra procedente de todo el territorio de influencia histórica de la lengua aragonesa. Para ello se centra en el análisis de las actitudes lingüísticas de la comunidad educativa del Alto Aragón (docentes, alumnado y familias) hablante y no hablante de la lengua propia, así como en la evaluación de la competencia comunicativa en aragonés alcanzada por el alumnado que cursa la materia.

Lenguas minoritarias en Europa y estandarización
Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín (eds.)
Cátedra Johan Ferrández d’Heredia – Prensas Universitarias de Zaragoza, 2018

Colección PAPERS D’AVIGNON, 1

Índice:
Presentazión: José Ignacio López Susín y José Domingo Dueñas
Prólogo: Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín
Crónica del curso: El complex i divers procés de normativització lingüística. Mario Sasot Escuer
Lenguas minoritarias y estandarización: Ramón d’Andrés Díaz
El proceso de estandarización de la lengua vasca: Pello Salaburu Etxeberría
A codificación do galego moderno. O papel do Instituto da Lingua Galega e da Real Academina nese proceso: Francisco Ferández Rei
El procesu d’estandarización del asturianu: Ramón d’Andrés Díaz
Anotaciones sobre el occitano con especial atención al aranés: Jordi Suïl Subirà
La estandarización del aragonés: Francho Nagore Laín
Política lingüística en Aragón: estado de la cuestión: José Ignacio López Susín

Quiere-me muito, quiere-me bien 
Numero 4 de a colezión “Cuentos de Casa Nuestra”, editau por o Gubierno d’Aragón y a Catedra Johan Ferrández d’Heredia. Obra de a maestra d’aragonés y profesora d’a Universidat de Zaragoza Iris Orosia Campos Bandrés

Source: El Campus de Huesca presenta dos publicaciones sobre normalización de lenguas minoritarias en Aragón – Aragón Digital

El Gobierno de Aragón dispone de una web dirigida a la protección del aragonés y al intercambio de información

El Campus de Huesca abre su programación en la Feria del Libro con la presentación, este domingo, 2 de junio, de dos publicaciones sobre la normalización de las lenguas minoritarias en Aragón. Los profesores de esta institución Francho Nagore e Iris Campos serán los encargados de introducir en este acto, a partir de las 19.30 horas, las obras “Lenguas minoritarias y estandarización”, de la que es coordinador el primero, y “Lengua minorizada y enseñanza: el caso del aragonés”, que firma la segunda.

José Domingo Dueñas, director de la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia –con la que la Universidad de Zaragoza y la DGA pretenden generar conocimiento sobre las lenguas y el patrimonio inmaterial de Aragón–, participará en esta presentación en la que también se repasarán otros libros que, al igual que los citados, han sido apoyados por esta entidad, entre ellos el vocabulario aragonés de los Fueros de Aragón –en un facsímil del “Vidal Mayor. Traducción aragonesa de la obra In excelsis Dei Thesauris de Vidal de Canellas. Vocabulario”, de Gunnar Tilander.

Estandarización de las lenguas peninsulares 

El volumen “Lenguas minoritarias en Europa y estandarización” ofrece un acercamiento, a través de aportaciones de diversos especialistas, a los procesos de normativización de algunas lenguas minoritarias. “Nos referimos”, explican los editores de la obra, los profesores de la Universidad de Zaragoza Javier Giralt y Francho Nagore, “a lenguas que se han visto privadas de muchos de los derechos o las funciones habitualmente reconocidos a las lenguas normalizadas”, por la falta de apoyo frente a otra u otras de un estado, viéndose “menguadas en cuanto al número de hablantes y limitadas en lo que respecta a los usos”.

El libro incluye trabajos de Mario Sasot, sobre la normalización del catalán de Aragón; o de Francho Nagore, sobre la del aragonés; junto a otros estudios sobre los procesos vividos por lenguas próximas. Así, Jordi Suïls se adentra en el caso del occitano, con especial atención a su variante del vecino valle de Arán; el profesor de la Universidad de Oviedo Ramón d’Andrés revisa el proceso que se está dando en relación al asturiano; Francisco Fernández Rei el del gallego; y Pello Salaburu repasa la normalización de la lengua vasca. La obra también incluye un “estado de la cuestión” de la política lingüística en Aragón, que firma José Ignacio López Susín, director general de esta área en la DGA.

Veinte años de enseñanza de aragonés

El segundo volumen de la jornada se adentra en una parte de estos procesos de normalización, el de la enseñanza de la lengua, concretamente en el caso de aragonés, una de las lenguas más amenazadas de Europa, que se viene impartiendo desde 1997 en algunas localidades del Alto Aragón –actualmente varias decenas-, bien dentro del horario escolar o como formación extraescolar.

La profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca Iris Campos es la autora del estudio “Lengua minorizada y enseñanza: actitudes, metodologías y resultados de aprendizaje en el caso del aragonés”, que recoge el libro. Esta investigación, que se apoya en el trabajo realizado con decenas de escuelas del Alto Aragón, decenas de profesores –entre ellos la práctica totalidad de los que han impartido aragonés en estos centros desde la implantación del estudio– y cientos de alumnos y familiares, evalúa los resultados de casi veinte años de enseñanza de esa lengua, así como las actitudes de la comunidad educativa en torno a ella.

La conclusión, escribe Iris Campos, es que el sistema de enseñanza del aragonés que se ha venido aplicando “resulta insuficiente en cuanto a la garantía de la conservación de la lengua dado que el alumnado que no la recibe como lengua materna no llega a desarrollar habilidades expresivas, aunque sí las de comprensión tanto oral como escrita”. Por ello propone tener en cuenta “las orientaciones y recomendaciones de instituciones como la Comisión de las Comunidades Europeas o el Consejo de Europa” de integrar en el proceso educativo las lenguas oficiales, las minoritarias y la enseñanza de lenguas extranjeras.

🎉 XIXÈ FRANJA ROCK 🎉

 DIVENDRES 28 DE JUNY 

22.00 Sopar del soci, després música per a tots 🔊💃 

DISSABTE 29 DE JUNY 

16.00 🎲 Jocs per als xiquets👧🏼👦🏽 (Plaça de l’Església)
17.00 Campionat de morra✌🏼 (Plaça de l’Església)
🏆1r Premi Paletilla 🐖+ 2 Entrades al Concert 🏆🏆 2n Premi 2 Entrades al Concert 🎟

18.00 Gaiters de Pena-roja 🎺(Plaça de l’Església)

19.30 Concert acústic de ‘Miriam i Rafel’ 🎤 En finalitzar, música tota la tarda🎶 (Plaça de l’Església)

22.00 Sopar popular 🍽 (prèvia inscripció)

00.00 🔊 Concerts 🔊 (Frontón, al costat de Dinópolis Inhospitak):
– Gen – 13Krauss
– SkaBrass
– Barrizal
– DJ Calmant System

L’organització es reserva el dret a canviar els horaris per necessitats o imprevistos que puguin sorgir.
.

Source: “Les mesures tradicionals i antigues a la Franja” de Francesc Teixidó | Lo Finestró

Les mesures tradicionals i antigues a la Franja, extraordinari treball de Francesc Teixidó i Puigdomènech, número 11 de la Gavella, col·lecció d’Iniciativa Cultural de la Franja.El resultat d’una exhaustiva investigació i anys de treball de camp pels pobles de la Franja. Moltes unitats que encara es conserven en cases particular o museus. Actualment, en el mig rural, encara es mesuren elements amb aquestes mesures.

Source: Mor Ramon Espinosa, un historiador autodidacte | Mas de Bringuè

Source: Vox pretende eliminar la Oficina de la Lengua Aragonesa – Cierzo Digital

Los concejales de Vox en Zaragoza inspeccionan por sorpresa la Oficina de la Lengua Aragonesa con la pretensión de cerrarla.

Julio Calvo afirmaba hace unos meses que el aragonés es una lengua inventada y que era tan útil como el arado.

La Oficina de la Lengua Aragonesa, creada en 2017, se ubica en el torreón Fortea.
La Oficina de la Lengua Aragonesa, creada en 2017, se ubica en el torreón Fortea.

Tras la retirada del busto de Abderramán III en Cadrete, Vox ya ha fijado su próximo objetivo cultural aunque sea a costa de sacrificar la historia y las raíces locales o aragonesas.

Según ha podido conocer Cierzo Digital, los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza Julio Calvo y Carmen Rouco se personaron sorpresivamente el pasado lunes en el Torreón Fortea, sede de la Concejalía de Cultura con la intención de inspeccionar la Oficina de la Lengua Aragonesa. Allí pudieron constatar no «sin cierta desilusión» según cuenta un funcionario municipal, que dicha oficina es tan sólo un puesto de trabajo donde se ubica el responsable de la misma, Miguel Ánchel Barcos, que les dio buena cuenta de sus funciones y el trabajo de la oficina.

Detrás de esa primera salida de los concejales del partido de extrema derecha, se esconde la pretensión de eliminar la Oficina de la Lengua Aragonesa, si nos atenemos al deseo del portavoz de la formación Julio Calvo. En octubre de 2017, en un artículo de un digital aragonés, Calvo se expresaba en los siguientes téminos «Ni he tenido responsabilidades de gestión en el Ayuntamiento ni es previsible que llegue a tenerlas jamás pero si eso llegara a suceder, una de mis primeras decisiones sería cerrar esa Ofizina de la Lengua Aragonesa«.

Se desconoce si la nueva responsable de cultura, Sara Fernández, tiene entre sus planes inmediatos satisfacer las demandas de Vox, si bien la negativa de su partido a la entrada en el Gobierno PP-C’s podría implicar ésta contrapartida entre otras.

Una lengua inventada

Para el portavoz de Vox, la lengua aragonesa es una «lengua inventada» y cuestiona que su defensa suponga «la salvaguarda del patrimonio cultural aragonés».

Las palabras de Calvo fueron contestadas en otro extenso artículo por el propio Barcos, donde recordaba que a la Oficina se destina únicamente el «0’0033 % del presupuesto o dicho de otra forma 3’5 céntimos de euro por habitante y año» a la vez que hacía una defensa tanto desde el punto de vista científico como del cultural del aragonés.

El aragonés tan importante culturalmente como el bricolaje

En su réplica, Julio Calvo hace varias reflexiones que suponen un desprecio a la cultura aragonesa como cuando afirma que «No creo que el aragonés sea más importante para un zaragozano (desde el estricto punto de vista cultural) que la contabilidad, la dietética o el bricolaje» o al decir que el aragonés tiene la misma utilidad «que el trillo, el arado romano o el candil, más bien escasa, o directamente nula».

Se entrevé también el fondo de su ataque al patrimonio aragonés cuando sostiene que el aragonés «no alcanzará jamás la dimensión identitaria» ni el «uso político con que lo son otras lenguas en territorios vecinos», ya que en ese caso «me tendrían enfrente».

Una oficina con dos años de vida

La Oficina de la Lengua Aragonesa se presentó en junio de 2017 por el actual portavoz municipal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, impulsando una enmienda presupuestaria de Chunta Aragonista a la que se destinaron 25.000 euros. El objetivo de dicha oficina es defender, preservar, proteger y difundir la lengua aragonesa, que cuenta con más de 1000 años de historia y más de 7.000 hablantes en la ciudad.

Entre sus retos ha estado el dignificar la lengua aragonesa y de sus hablantes, reconocer el aragonés como expresión de la riqueza cultural de Zaragoza, facilitar su empleo oral y escrito en la vida pública y privada y promocionar estudios de investigación sobre el aragonés en las universidades.

Una de las acciones más visuales de la Oficina fue la intermediación para rotular 16 calles en aragonés junto a su nombre en castellano, todas ellas nombre geográficos del Alto Aragón.

Source: “La porta oberta”, un microrelat | Lo Finestró

El meu microrelat “La porta oberta” ha estat premiat en el Certamen “Javier Tomeo” d’Alcanyís.

Entreu per escoltar-lo:

https://twitter.com/igoiz17/status/1141639190972653568?s=19

Aquest dimecres 19 de juny, a Madrid, el rei Felip VI distingirà el soci i ex-membre de la junta d’ASCUMA José Ignacio Micolau Adell, amb la medalla de l’Orde del Mèrit Civil. José Ignacio Micolau, natural de la Torre del Comte (Matarranya) és historiador i exerceix de fa molts anys de tècnic de cultura i arxiver-bibliotecari de l’Ajuntament d’Alcanyís. Ell ha estat el responsable de la modernització i professionalització de la magnífica Biblioteca Municipal de la capital del Baix Aragó, a més de ser el dinamitzador cultural de la ciutat durant tots els anys que fa que n’és el tècnic responsable de

cultura.

Continuar llegint... José Ignacio Micolau Adell, medalla de l’Orde al Mèrit Civil » Temps de Franja

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: