Source: Fraga instal·la malles per evitar despreniments en un carrer