Source: Octavi Serret: ‘Ara seria un moment prou adequat per a reivindicar un territori sense fronteres i recuperar els valors’